Heat resistant 120 deg. C.

Heat resistant 120 deg. C.

Klik op foto voor de datasheet

LKSM-SHF2 120 deg C 250V

RFE-SHF2 120deg c 250v

RFE-SHF2 (i) 120deg c 250v

 

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes